ПрАТ НВК "Укрнафтінвест"

Код за ЄДРПОУ: 22908289
Телефон: (044) 425-73-87
e-mail: troffuni@ukr.net
Юридична адреса: 01042 м. Київ, бул. Марії Приймаченко, 1/27
 
Дата розміщення: 24.04.2018

Річний звіт за 2017 рік

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності**

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Геологiчне вивчення , у тому числi дослiдно-промислова розробка, з подальшою промисловою розробкою№252209.08.2004Державна служба геологiї та надр України09.08.2024
Опис:
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї(дозволу): при потребi термiн дозволу буде продовжено
Геологiчне вивчення, у тому числi дослiдно-промислова розробка, з подальшою промисловою розробкою№252109.08.2004Державна служба геологiї та надр України09.08.2024
Опис:
Прогноз щодо продовження термiну дiї виданої лiцензiї (дозволу): при потребi термiн дозволу буде подовжено.